Treceți la conținutul principal

În atenția participanților


La sosire profesorul însoțitor al lotului olimpic va preda responsabilului de grup următoarele documente, obligatorii:
1.    Lista elevilor participanți și a profesorilor însoțitorisemnată de către directorul unității de învățământ și avizată de inspectoratul școlar județean/ISMB. (Lista va avea: antetul unității școlaresemnătura directorului și ștampila unității școlaresemnătura inspectorului școlar general și ștampila ISJ/ISMB);
2.    Copie după actul de identitate al elevului și al însoțitorului
3.    Avizul epidemiologic, eliberat cu cel mult 48 de ore înainte de prezentarea la competiție;

4.    Elevii vor avea asupra lor, obligatoriu, actul de identitate, ÎN ORIGINAL / carnetul de elev vizat pe anul școlar în curs (pentru elevii care nu au împlinit 14 ani).


Afișăm secțiile olimpiadei și disciplinele care sunt sunt Link-uri către tabelele cu participanții înscriși, ordonați pe clase, și alfabetic.

Rugăm școlile și participanții să verifice datele candidaților înscriși
și să ne comunice pe mail ( onarte2018@gmail.com) până în data de 28 martie 2018 - orele 16.00 eventualele erori/greșeli depistate.

După această dată vom considera că listele cu participanți sunt corecte.

Vă mulțumim pentru înțelegere!

SECȚIUNI
SECȚII / DISCIPLINĂ
ARTE PLASTICE
ARTE DECORATIVE
ARHITECTURĂ, ARTE AMBIENTALE ȘI DESIGN
CONSERVARE – RESTAURARE BUNURI CULTURALE, PATRIMONIU CULTURAL - PICTURĂ DE ICOANE
ISTORIA ARTEI ŞI ARHITECTURII


Hartă Bistrița - Olimpiadă 2018

Bistrița - Monumente și locații importante

Postări populare de pe acest blog

Bine ați venit !

Oameni - forme, culori, linii. Oameni- clădiri. O mână, o pensulă, un creion. Privirea tace, apoi povesteşte. Culoare. Forme în mişcare, forme care construiesc, deconstruiesc, cheamă; forme care definesc un loc. 100. Cerc. Un univers al vizualului. Umbra şi lumina sunt eu! Sunt eu cel plin de contraste, de inegalităţi; suntem noi toţi, e însăşi viaţa din jurul nostru. Ceea ce doresc foarte mult este ca până la sfârşit să rămân „Eu”, mare sau mic, indiferent cum. (Corneliu Baba) Fiecare eu este unic, dar acum, aici devenim un eu plural, polifonic, un eu care îşi caută drumul. Eu/noi – lumină şi umbră, o permanentă  sondare a posibilităţilor, a tăcerilor, a vocilor, a imaginilor care ne locuiesc. Esenţă. (Prof. Andreea Târziu-Gal)

Logo realizat de elevul Tricolici A. Anton clasa a X-a A -Liceul de Arte "Corneliu Baba" Bistrița.